Z ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY A NÁČELNICTVA JUNÁKA JE KVŮLI ZHORŠUJÍCÍ SE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI ČINNOST NAŠEHO SKAUTSKÉHO ODDÍLU V OBDOBÍ OD 12. DO 25. ŘÍJNA POZASTAVENA!Když Vítek z Kravař dostal ve druhé polovině 13. století nápad zbudovat na skalním ostrohu nad řekou Moravicí hrad Vikštejn, asi ještě netušil, že se právě na toto místo budou o necelých 8 století později sjíždět skautské oddíly z karvinského střediska Evžena Cedivody, aby zde svedli řadu památných bitev. Dokonce i Švédové, kteří hrad během...

Ve dnech 30. září a 1. října jsme vyrazili do karvinských ulic, abychom se zapojili do sbírkového dne Ligy proti rakovině. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dárcům, kteří přispěli na dobrou věc. Díky vám se nám nakonec podařilo vybrat částku 33 559,- Kč. Takovýto výsledek, zcela předčil naše očekávání! Díky!
-krt-

Během soboty jsme na loděnici přivítali nejen žáky ze základní školy Mendelova. Společně jsme si sjeli na kánoích úsek Olše od Darkovského mostu až ke klubovně. Kromě toho si naši hosté vyzkoušeli i několik zajímavých disciplín. Děkujeme za příjemně strávený den, moc nás to s vámi bavilo. A budeme rádi, když nás zase někdy příště přijdete navštívit...

Další oddílový rok začal! Lodní rada vám všem Hraničáři přeje dobrý vítr do plachet a správné kamarády po svém boku! Tak ať nám ta oddílová činnost co nejdéle vydrží... ⚜️🤝🚣‍♀️

Římská říše se den za dnem neustále rozšiřovala. Kamenné silnice duněly při neúnavném pochodu Caesarových legionářů. Galéry a Trirémy brázdily Mare Internum ve dne v noci. Legie držely při sobě přes drobné šarvátky, gladiátorské zápasy, plavbu v bouři až po poslední velkou bitvu a to až do úplného konce... ⚜️🤝🐾🍀☀️🌧⚓️🪓⚔️

Výprava po několika měsících a hned podnik z těch největších - Rodeo ⚜️ Po roce nás tak znovu přivítalo Údolí motýlů 🦋. První dva dny se nás snažilo Slunce 🌞 nemilosrdně sežehnout 🥵. A jen chladné vody Rio Ardo tomu dokázaly zabránit. Byla to obrovská dřina vyvážená jedinečnými zážitky. Dřevorubecký souboj 🪓, bodovaný oběd 🍝🍲, Pony Express...

Čínská chřipka alias Covid 19 paralyzovala svět a s ním i Českou republiku. Jakoby se čas na chvíli zastavil. Nosíme roušky, nesmíme se scházet. Ač je to to nejhorší, co se může skautskému oddílu stát, že nemůže vykonávat svou činnost, vytrváme. Pomoc nabídneme potřebným a až se situace uklidní znovu naši činnost co nejrychleji obnovíme. -krt-

Tři nádherné dny jsme strávili od 16. do 19. února na chatě Kyčeře. To jsme ještě netušili, že to bude na nějaký čas naše poslední oddílová výprava. -krt-

Na konci ledna pro nás karvinský Červený kříž připravil skvělé proškolení v první pomoci. Vyzkoušeli jsem si jak transport zraněného, tak také umělé dýchání a masáž srdce. Děkujeme! -krt-