8. ODDÍL HRANIČÁŘ VZNIKL ROKU 1968 V KARVINÉ.

LETOS JE MU TEDY 56 LET!

ZAKLADATELEM ODDÍLU BYL OTAKAR NOVOTNÝ - BUMBRDLA.
NA NĚJ NAVÁZAL JAROSLAV PRYMUS - JARINKG.
V 90. LETECH VEDL ODDÍL NĚKOLIK LET ROMAN ŠTOLFA - PUDINK.

OD ROKU 1998 DO ROKU 2022 BYL NAŠÍM KAPITÁNEM IVAN JURČÍK - GULÁŽ.

V SOUČASNOSTI JE KAPITÁNEM ODDÍLU MICHAL JORDANOV - MIKY.

NAŠE KLUBOVNA - LODĚNICE - LEŽÍ NA OKRAJI KARVINÉ V LIPINÁCH U ŘEKY OLŠE.

ODDÍL MÁ NYNÍ DVĚ POSÁDKY: STOPAŘE, ZÁLESÁKY A TAKÉ ROVERY: HUMRY


ČLENEM POSÁDKY SE MŮŽE STÁT CHLAPEC NEBO DÍVKA VE VĚKU 9 - 15 LET.

NÁPLNÍ NAŠÍ ČINNOSTI JE FYZICKÝ A DUŠEVNÍ ROZVOJ MLÁDEŽE.

SHRNUTO DVĚMA SLOVY: SAMOSTATNOST A SPOLUPRÁCE.


V SOUČASNOSTI NÁŠ ODDÍL PRÁVNĚ SPADÁ POD DVĚ ORGANIZACE:

1. TJ KOVONA KARVINÁ, Z.S. - KDE JSME VEDENÍ JAKO ODDÍL KANOISTIKY.

2. JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, Z.S. -  KDE JSME VEDENI JAKO VODNÍ SKAUTI.