8. ODDÍL HRANIČÁŘ VZNIKL ROKU 1968 V KARVINÉ.

LETOS JE MU TEDY 52 LET!

ZAKLADATELEM ODDÍLU BYL OTAKAR NOVOTNÝ - BUMBRDLA.
NA NĚJ NAVÁZAL JAROSLAV PRYMUS - JARINKG.
V 90. LETECH VEDL ODDÍL NĚKOLIK LET ROMAN ŠTOLFA - PUDINK.

DNES JE NAŠÍM KAPITÁNEM IVAN JURČÍK - GULÁŽ, KTERÝ VEDE ODDÍL OD ROKU 1998.

NAŠE KLUBOVNA - LODĚNICE - SE NACHÁZÍ NA OKRAJI KARVINÉ V LIPINÁCH U ŘEKY OLŠE.

ODDÍL MÁ NYNÍ DVĚ POSÁDKY: STOPAŘE, ZÁLESÁKY A ROVERSKÝ KMEN: HUMŘI


ČLENEM POSÁDKY SE MŮŽE STÁT CHLAPEC NEBO DÍVKA VE VĚKU 9 - 15 LET.

NÁPLNÍ NAŠÍ ČINNOSTI JE FYZICKÝ A DUŠEVNÍ ROZVOJ MLÁDEŽE.

SHRNUTO DVĚMA SLOVY: SAMOSTATNOST A SPOLUPRÁCE.