OSLAVILI JSME NAŠE PŮLSTOLETÍ

12.06.2018

Kamarádi, děkuji Vám, že jsme se sešli v tak hojném počtu a že jsme dohromady vytvořili nádhernou atmosféru. Kéž i budoucí generace dětí mohou zažívat podobná dobrodružství, která byla dopřána nám a na něž tak rádi s pohnutým hlasem vzpomínáme. Ať náš oddíl žije nejméně dalších 50. let! -krt-