DĚKUJEME VÁM ZA ROK 2019!

03.01.2020

Asi už jste si toho všimli, ale kdyby přece jen někdo ne, tak hlásíme, že je tady už pár dní nový kalendářní rok 2020. Rádi bychom se ale ještě na chvíli ohlédli za rokem minulým. Ne tak úplně proto, abychom zhodnotili oddílovou činnost, to obvykle děláme až s koncem oddílového roku po letním táboře, ale proto, abychom poděkovali. Komu vlastně?

Nejprve všem našim členům, že i v roce 2019 tvořili bezvadnou partu kamarádů, s níž je vážně zábava. Že si dokáží vzájemně pomoci, když je potřeba. Dále všem rodičům, již své děti neúnavně podporují v jejich skautské činnosti a uvědomují si, že skauting není jen tak nějaký zájmový kroužek, ale že jde prostě o životní styl.

V neposlední řadě velice děkujeme Vám všem, kteří jste nezištně podpořili v loňském roce činnost 8. oddílu Junáka Hraničář Karviná neboli také kanoistického oddílu při TJ Kovona Karviná. Šlo o jednotlivce, regionální i mimoregionální společnosti i naše domovské město Karviná. Děkujeme Vám všem, kteří sdílíte naše příspěvky a informujete o naší činnosti ostatní, protože je to jedna z důležitých cest, jak můžeme do svých řad získat nové tváře.

-krt-