KDY: každou poslední neděli od dubna do října
V KOLIK: ve 14:00
TRASA: od mostu Sokolovských hrdinů k loděnici 8. oddílu Hraničář
POČET ÚČASTNÍKŮ: na jedno splutí maximálně 15 osob
NA ČEM: kánoe pro dvě osoby (lodě Samba a laminátová klasika)
PODMÍNKA: zarezervovat si místo na:
rezervace.hranicari-karvina.cz

REZERVOVAT MÍSTO LZE NA DVA MĚSÍCE DOPŘEDU
CENA ZA SPLUTÍ JE DOBROVOLNÁ

PĚŠKY: DORAZÍTE PĚŠKY DO MÍSTA STARTU A ODEJDETE PĚŠKY Z MÍSTA CÍLE.

NA KOLE: ORGANIZÁTOR MŮŽE ZAJISTIT SVEZENÍ KOL ÚČASTNÍKŮM Z MÍSTA STARTU DO MÍSTA CÍLE NA VOZÍKU, POKUD O TO PROJEVÍ ZÁJEM.

AUTEM: ORGANIZÁTOR BUDE MÍT K DISPOZICI JEDNOHO ŘIDIČE, KTERÝ ZA PŘÍSPĚVEK NA PALIVO VE VÝŠI 30,- Kč NA OSOBU ODVEZE ŘIDIČE AUT Z MÍSTA CÍLE ZPĚT DO MÍSTA STARTU.

 • ZAREZERVOVAT SI MÍSTO NA ADRESE: REZERVACE.HRANICARI-KARVINA.CZ
 • REZERVACE JE PLATNÁ AŽ PO JEJÍ AKTIVACI V ZASLANÉM E-MAILU!
 • REZERVACE MÍST NA DANÝ MĚSÍC JE UKONČENA PO VYČERPÁNÍ KAPACITY, NEJPOZDĚJI VŠAK DEN PŘED SJEZDEM (V SOBOTU) VE 12:00.
 • POKUD SE ROZHODNETE SJEZDU OLŠE NAKONEC NEZÚČASTNIT, STORNUJTE PROSÍM SVOU REZERVACI A UVOLNĚTE TAK MÍSTO OSTATNÍM (VIZ E-MAIL).
 • ÚČASTNÍK MLADŠÍ 18 LET MŮŽE SPLOUVAT POUZE S RODIČEM ČI S JEHO SOUHLASEM PODEPSANÝM V MÍSTĚ STARTU!
 • KAŽDÝ ÚČASTNÍK SE ÚČASTNÍ AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, COŽ NA ZAČÁTKU AKCE POTVRDÍ SVÝM PODPISEM NA PREZENČNÍ LISTINĚ!
 • ÚČASTNÍCI JSOU SI VĚDOMI, ŽE BUDOU BĚHEM SPLUTÍ PŘENÁŠET DVA JEZY!
 • ÚČASTNÍCI MLADŠÍ 15 LET, NEPLAVCI A VŠICHNI OSTATNÍ ZÁJEMCI BUDOU VYBAVENI PLOVACÍ VESTOU.
 • ÚČASTNÍCI SE ZAVAZUJÍ, ŽE NEBUDOU BĚHEM PLAVBY A PŘI PŘENÁŠENÍ ZNEČIŠŤOVAT KRAJINU A ŘEKU ODPADKY A NEPOPLUJÍ V BLÍZKOSTI KACHEN A MORČÁKŮ S MLÁĎATY!
 • ORGANIZÁTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO AKCI VZHLEDEM K NEPŘÍZNIVÉMU POČASÍ ČI VYSOKÉMU STAVU HLADINY ŘEKY OLŠE ZRUŠIT A INFORMOVAT O TOM VŠECHNY REGISTROVANÉ ÚČASTNÍKY NEJPOZDĚJI DO 10:00 V NEDĚLI V DEN KONÁNÍ SJEZDU.
 • ORGANIZÁTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO VYLOUČIT ZE SJEZDU KOHOKOLIV (A TO I V PRŮBĚHU AKCE), KDO NENÍ DLE JEHO NÁZORU ZPŮSOBILÝ PLAVBY, CHOVÁ SE NEVHODNĚ NEBO NERESPEKTUJE POKYNY ORGANIZÁTORA!
 • LOĎ JE ZAPŮJČENA POUZE OSOBĚ, KTERÁ ČESTNĚ PROHLÁSÍ A STVRDÍ SVÝM PODPISEM, ŽE BYLA V MÍSTĚ KONÁNÍ AKCE SEZNÁMENA S OVLÁDÁNÍM LODI A POSTUPY PŘI PŘEVHNUTÍ LODI A ZÁCHRANĚ OSOB. PODPISEM ÚČASTNÍK ROVNĚŽ STVRZUJE, ŽE SI JE VĚDOM SVÉ ZODPOVĚDNOSTI ZA SVOU BEZPEČNOST A BEZPEČÍ POSÁDKY LODI. U ÚČASTNÍKŮ MLADŠÍCH 18 LET TOTO STVRZUJE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE.
 • LOĎ, PÁDLA A VESTY JSOU ZAPŮJČENY ÚČASTNÍKŮM ZDARMA, V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ LODĚ ČI ZTRÁTY ČÁSTI VODÁCKÉ VÝZBROJE, JE ÚČASTNÍK POVINEN NAHRADIT ZPŮSOBENOU ŠKODU.
 • ÚČASTNÍCI PLUJÍ VE SKUPINĚ MINIMÁLNĚ DVOU LODÍ, OD KTERÉ SE NEBUDOU VZDALOVAT A KTERÉ SI V PŘÍPADĚ POTŘEBY VZÁJEMNĚ POSKYTNOU POMOC.